lupa

Charitativní golfový turnaj MODRÉHO HROCHA na Slapech

Charitativní golfový turnaj MODRÉHO HROCHA na Slapech 30.06.2014

V úterý 24.června 2014 se konal první charitativní golfový turnaj Modrého hrocha na Slapech.

Tento turnaj uspořádala nezisková organizace Nadační fond Modrý hroch, která už devátým rokem podporuje dětskou traumatologii a děti po úrazech především na Moravě. V letošním roce se rozhodl fond uspořádat díky velkorysému generálnímu partnerství Golf Park Slapy Sv.Jan svůj první charitativní golfový turnaj Modrého hrocha v tomto regionu. Cílem tohoto turnaje bylo získat co nejvíce finančních prostředků na podporu dětského oddělení Benešovské nemocnice.

Turnaje se zúčastnilo více než 50 hráčů z Moravy a Čech, kteří si tak mohli zahrát na jednom z nejoblíbenějších golfových areálů v ČR. Za krásného slunného počasí proběhl samotný turnaj i golfová akademie pro nehráče a mezi další partnery turnaje patřila společnost Vodafone Czech Republic a.s. a KUPEG úvěrová pojišťovna a.s.

Největší poděkování patří generálnímu partnerovi celé akce Golf Park Slapy Sv.Jan.

Charitativního golfového turnaje na Slapech se zúčastnilo více než 50 hráčů, kteří prostřednictvím „startovného“, zakoupením lístků do tomboly a dražby mohli podpořit dětské oddělení Benešovské nemocnice.

Díky všem zúčastněným se podařilo získat v rámci tohoto turnaje celkem 131 800 Kč a na základě dalšího jednání s Benešovskou nemocnicí budou zakoupeny potřebné přístroje či vybavení na podporu dětí po úrazech.

Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z důležitých cílů je v posledních letech podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky, například v rámci pořádaných výstav obrazů dětských pacientů. Fond tak podpořil například i dětské oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze a Nemocnici Třebíč.

Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku již více než 25 milionů korun a velké díky patří všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat.

Text: Mgr. Monika Chasáková, ředitelka Nadačního fondu Modrý hroch


Foto: Jindřich Kepert, Petr Mikulak

 
Foto: Jindřich Kepert, Petr Mikulak

Diskuse


   Strana 0/0