lupa

Mstětická Mini Myš v dubnu nakousla pátý ročník

Mstětická Mini Myš v dubnu nakousla pátý ročník 22.04.2015

Mini Myš je série dvanácti turnajů pro děti a mládež. Probíhá od dubna do září, kdy 13.9. vyvrcholí velkým finále. Každému hráči se do konečného skóre započítává deset nejlepších výsledků. GC Mstětice pořádá Mini Myš už pátým rokem. Začátečníci se zde seznamují s golfem, jeho pravidly, fair play hrou, etiketou, pohybem po hřišti a vším, co je s tímto sportem spojeno. To se týká i rodičů, kteří mohou svým ratolestem posloužit jako caddys. Série turnajů je určena nejen úplným začátečníkům, ale také hráčům ve věku od pěti do dvanácti let nebo i pokročilým. Tour probíhá pouze na hřišti ve Mstěticích, pod hlavičkou Mstětické golfové academie. Děti si v rámci turnaje mohou uhrát hendikep, případně si ho zlepšit. Malé děti do osmi let, mají pro sebe speciální odpaliště. Podle sekretářky mstětického klubu Michaely Dietzové je zdejší hřiště, jako jedno z mála v ČR, znormováno pro U.S. Kids odpaliště. V průběhu tour děti dostávají poháry ve třech kategoriích a sice do šesti let, dále šest až sedm a devět až dvanáct let. Ostatní dostávají medaile a drobné dárky od sponzorů. Celkový vítěz série Mini Myš dostane hrací roční greenfee ve Mstěticích (členství). Rodiče mohou děti přihlásit na recepci ve Mstěticích, případně na stránkách ČGF (pokud jsou registrovaní a mají HCP) nebo mailem na adrese: academy@golfmstetice.cz.

Daniel Rojan, GC Mstětice


 

 

Diskuse


   Strana 0/0