lupa

Golf na zámku a v podzámčí

Golf na zámku a v podzámčí 25.08.2009

Golf a zámecký park k sobě patří. Myslím anglický zámecký park, protože ten francouzský je spíše geometricky dokonalá zahrada. Anglický park se zrodil v éře romantismu 18. století, je volnější a přírodnější, kombinuje stromy a louky. A právě na loukách pak vznikala a vznikají golfová hřiště. I mezi českými a moravskými hřišti je několik zámeckých.

Golfové hřiště v zámeckém parku je prakticky vždy pěkné. Není dokonce ani těžké ho vytvořit, golfový architekt se jen přizpůsobuje daném prostoru. Stačí na jeden konec louky umístit odpaliště a na druhém udělat grýn… Téměř přesně tak to udělali i na jednom z nejdřevnějších českých hřišť, u zámku Krásný Dvůr v severozápadních Čechách. Je to jeden z nejstarších krajinářských parků u nás, z konce 18. století. Hráč tu najde nenáročných šest jamek, hřišťátko na zdejší Velké louce se spíš podobá naturální tříparové akademii. Ale místo, kterému dominuje rozhledna-templ v novogotickém stylu, má genia loci.

Krásný Dvůr je výjimečný příklad. Stejně tak najdete i malé hřiště-akademii v parku u zámku Slavkov (velké hřiště je až za zámeckou zdí). Pokud ale chcete vyzkoušet standardní golf na minimálně devíti jamkách v zámeckém parku, jeďte například do severomoravských Kravařů. Slovo „zámecký“ má zdejší klub už v názvu. Hřiště se podřídilo místním podmínkám, jamky jsou kratší, zdejší palouky nevynikají velikostí. Jako ve všech parkových hřištích tu hrají velkou roli stromy. Dodávají místu krásu, ale také komplikují hru.

Dalším typickým zámeckým hřištěm je středočeský Štiřín. Hřiště nádherné a komorní, opět samé stromy, ale navíc ještě plno biozón, kam se pro míček ani nesmí. I tady se stejně jako v Kravařích výborně prolíná golfové hřiště s vycházkovými cestami v areálu.

Asi nejkrásnější zámecké hřiště je v Šilheřovicích u Ostravy. Ve zdejším obrovském, více než stohektarovém parku vzniklo už koncem 60. let 20. století a vyrostli na něm mnozí severomoravští golfisté. Hned první jamka, k jejímuž odpališti jdete podél impozatní budovy klasicistního zámku, se může pochlubit obrovským bazénem se sochou Neptuna. Skutečný skvost krajinářské architektury, byť bohužel v dost zuboženém stavu.

Nejintezivnější pocit, že zpoza stromů vyjede na koni Jeho Lordstvo doprovázené smečkou psů, máte na hřišti ve východčeském Hrádku u Nechanic — je díky novogotickému zámku „nejangličtějším“ českým hřištěm. U zámečku se hraje i v blízké Myštěvsi, tady jsou ale v parku jen tři jamky, šest dalších je na polích mimo park. Zámeckým hřištěm je i Konopiště, i když hřiště není u zámku Konopiště, ale u zámečku Tvoršovice. Přilehlý park zabírá vzhledem k ostatním částem hřiště jen menší část, ale právě parkové jamky patří k nejhezčím.

Zámecká jsou i dvě jihočeská hřiště, Hluboká a Bechyně. Zámek na Hluboké sice ke golfovému areálu nepatří, je na kopci nad ním, jeho věže jsou přesto ikonou hřiště. Prostor nynějšího osmnáctky byl v minulosti zámeckou honitbou, blízko je i další zámek Ohrada. V případě Bechyně je klubovna v budově hájovny v Černické oboře, zámeček stojí o kus dál, cestou k drivingu. Pět zdejších jamek je na rozložité louce, která patří z hlediska golfového prostoru k tomu nejhezčímu, co lze v Čechách vidět. Typickým prvkem je tu osaměle strojící strom, nejčastěji rozložitý dub. Často pak řešíte, jestli ho přestřelit, podstřelit, obstřelit… Tak prostě švihnete a modlíte se, abyste neslyšeli typický datlový zvuk.

Brzy by mělo být otevřeno ještě jedno zámecké hřiště, které bude určitě patřit k nejhezčím: Lázně Kynžvart. Z dosud zveřejněných fotografií je vidět, že jedna z jamek končí přímo u zámku. A aby byl výčet úplný, je třeba zmínit ještě hřiště Casa Serena u vesnice Roztěž a stejnojmenného zámku. Zámeček stojí blízko hřiště, to ovšem vzniklo na loukách okolo, nikoli v zámeckém parku.

Zámecká hřiště bývají technicky dost obtížná. Je nutné hrát především rovně, trefit se na fervej mezi stromy. Pokud vám ale rána ustřelí, nemusí to ještě být tragédie. Husté koruny míč někdy chytí tak, že propadne dolů a lze stále hrát. Pak ovšem čeká hráče nízká rána. Musíte vzít do ruky dlouhé železo, popřípadě dřevo a zahrát třeba stometrový čip. I tak se lze dostat na grýn. Čím více problémů hráčům přinášejí stromy a jejich větve, tím méně bývá v parcích bankrů. Písečné překážky by narušily přírodní ráz místa, ochranáři jejich vybudování nepovolují. Řešením bývají tzv. travnaté bankry (vyšší raf u grýnu stříhaný po obvodu do velikosti bankru).

V Česku je stále mnoho zámeckých parků, jimž by golfové hřiště mohlo prospět. Nejde o významné a turisticky atraktivní zámky, jako spíš o menších zámečky, často i chátrající. Zkušenosti ukazují, že soužití golfistů i obyčejných turistů může být nekonfliktní. Golfisté chápou, že návštěvníci parku mají také právo si prostor užít. Procházející zase většinou respektují, že jde o park se specifickým provozem. A možná je to i zláká k tomu, aby sami golf zkusili.

Česká zámecká hřiště:

Kravaře

Původní tvrz byla na barokní zámek přestavěna v l. 1721–28. Hřiště má devět jamek, je spíše lehčí, všechny jamky jsou v zámeckém parku. V plánu je stavba dalších devíti jamek, některé už mimo areál parku.

Štiřín

Zámek má dnešní podobu od roku 1750, v letech 1870–1945 patřil rodině průmyslníka Ringhoffera. Devět jamek prošlo před dvěma lety přestavbou. Technicky náročné hřiště, vyžaduje maximální přesnost.

Šilheřovice

Impozantní zámek z konce 18. století, park z roku 1820. Osmnácti­jamkové hřiště esteticky nádherné, herně velice náročné — všude stromy, ani chvilka oddychu. Kdo tu nehrál, neví, co je krása hry v anglickém zámeckém parku.

Hrádek u Nechanic

Romantický pseudogotický zámek z let 1839–1857 postavený pro hraběte Harracha. Středně těžké hřiště s krásnými průhledy na budovu zámku. Do parku chodí hodně návštěvníků, mějte na ně při hře ohled.

Konopiště-Tvoršovice

Tvoršovický zámeček je z roku 1701, nynější novorenesanční podobu získal v půlce 19. století. Park byl založen po roce 1800. Resort patří k nejreprezen­tativnějším u nás, více parkové je hřiště Radecký.

Myštěves

Budova novobarokního zámečku pochází až z roku 1901, sloužil jako letní sídlo průmyslníka Gastona Malmanna. Park není velký. Před dokončením je dalších devět jamek. Hřiště středně těžké, mimo park je i veřejná devítka-akademie.

Bechyně

Lesní hřiště v Černické oboře (založena už r. 1586). Zámeček i hájovna s klubovnou a restaurací tvoří harmonický celek. Pět jamek na louce je vhodných i pro začátečníky, dvě ryze lesní jamky jsou odlišné, technicky obtížnější.

 Hluboká

Původní renesanční zámek získal nynější podobu ve stylu tudorské gotiky v 19. století. Osmnáctijamkové hřiště pod zámkem je na úplně rovině, zrádné jsou nejen zdejší letité stromy, ale i strouhy, do nichž míček zajíždí.

Casa Serena – Roztěž

Zámek vystavěl v 17. století Jan špork, na počátku 20. století rozšířen a zmodernizován, za socialismu sídlo svazu novinářů. Hřiště vedle zámku je soukromé, špičkové, hraje se tu evropská seniorská tůra.

Lázně Kynžvart

Nynější podobu získal zámek za éry nejslavnějšího majitele, knížete Metternicha, který ho přestavěl v letech 1820–33. Cenná knihovna s 24 000 svazky. Mistrovské hřiště s parem 72 by mělo být otevřeno ještě letos na podzim.

Krásný Dvůr

Hřiště je od zámku vzdálené asi dvacet minut chůze, zabírá jen malou část stohektarového parku. Šest jamek pro absolutní golfové začátečníky. Stojí za to projít si po hře celý park, jsou tu krásné klasicistní stavby.

 

Andrej Halada, www.navzduchu.cz

Autor:

Golfový park - Konopiště

 
Golfový park - Myštěves

 
Golfový park - Kravaře

 
Golfový park - Krásný Dvůr

 
Golfový park - Šilheřovice


Golfový park - Štiřín

 
Golfový park - Hluboká

 
Golfový park - Bechyně

 
Golfový park - Hrádek

 
Golfový park - Casa Serena

Diskuse


   Strana 0/0