lupa

Kunětická Hora: Kunětická Hora

4.05.2009

Na bývalém popílkovišti, měsíční krajině, vyrostlo jedno ze špičkových českých hřišť. Každý, kdo má rád náročný golf sportovního ražení, si tu užije hru na sto procent. Mezi Hradcem Králové a Pardubicemi leží obec Opatovice, na jejímž okraji je velká elektrárna. Její popílek byl dlouhá léta vyvážen na blízké popílkoviště, kde vzniklo bizarní místo. Šedá měsíční krajina, která postupně zarůstala náletovými dřevinami a které vévodilo velké jezero uprostřed. Tento prostor si vybrala skupina podnikatelů a vymysleli koncept golfového resortu. Za nemalé investice tu vzniklo skvělé osmnáctijamkové hřiště, které projektoval prestižní zahraniční architekt Graham Marsh. Měsíční krajina se rázem proměnila v zelený park, okolo kterého navíc vede bruslařská stezka. Jak místo vypadalo, o tom si návštěník může udělat obrázek, pokud navštíví vedlejší popílkoviště: to je ještě v provozu. Kunětická hora nabízí hráčům vynikající sportovní zážitek. Je to hřiště, na kterém by se mohl konat jakýkoli turnaj profesnionálních hráčů. Disponuje potřebnou délkou, je technicky náročné, stavebně nijak ošizené. Jeho hlavním znakem je množství bankrů, některé se táhnou i v délce několika desítek metrů. Grýny jsou rozlehlé, ferveje perfektně vymodelované. Popílek tvořící základ celého hřiště se ukázal být dobrým materiálem, architekt si na něm mohl vymyslet cokoli. Graham Marsh zbytečně neexperimentoval, ale dokázal s místem a podkladem pracovat tvořivě. Hřiště se točí kolem ústředního jezera, které je ve hře na několika jamkách, navíc tu přibyly další vodní plochy. Ačkoli jde o rovinatý prostor, vlnící se profil fervejí komplikuje někdy hru a hráč musí hrát z nakloněného svahu. Velké potíže může přinášet hustý raf v okolí, ovšem ferveje jsou většinou dostatečně široké. Celé hřiště je „obehnáno“ keři a středně vysokými stromy, hráč tu příliš nevidí okolní krajinu. Někomu může trochu vadit, že areál postrádá estetickou dramatičnost, ale opět je nutné připomenout, že jde o sportovní course a tudíž se tu hráč má především soustředit na hru. Jediným výrazným prvkem je vystupující kopec s hradem Kunětická Hora, který se tyčí nad hřištěm. Vidět jsou ovšem i komíny opatovické elektrárny. Ačkoli vizuálně jsou si jamky dost podobné, herně je každá jiná, střídají se technické a krátké čtyřpary s dlouhými, jsou tu dva mohutné pětipary s délkou přes 500 metrů a třípary mají s výjimkou jediného délku přes 150 metrů. Hra je tu náročná, ale nikoli záludná. Je to prostě hřiště pro vyspělé hráče, kteří jeho kvalitu nemohou neocenit.

Diskuse


   Strana 0/0