lupa

Club Praha - Motol: Výběrové řízení na obsazení trenérských míst v Golf Clubu Praha

5.11.2010

Golf Club Praha o.s. zastoupený Provozní a servisní společností GCP s.r.o . (PSS) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení trenérských pozic počínaje sezonou 2011.
Výchozí stav: GCP (PSS) je provozovatelem golfového areálu situovaném v Praze 5, Plzeňská ulice , v lokalitě „Na hliníku“ nad tramvajovou vozovnou Motol. Areál zahrnuje devítijamkové hřiště, driving a cvičný areál. Driving ( částečně krytý) nabízí celkem 17 tréninkových pozic ( rohožek) . Prakticky celou sezonu je možný trénink z travnaté plochy. GCP driving i tréninkový areál (putting a chipping green, bunker) pravidelně udržuje, míče jsou vydávány výdejním automatem na mince popř. snímačem čárových kódů.


Sezona od 1.4. do 31. října. V případě příznivých povětrnostních podmínek může být provoz zahájen již v průběhu března a ukončen až v listopadu. Zvažuje se i večerní provoz za umělého osvětlení. GCP je klub s bohatou tradicí výchovy nových golfistů, v tomto chceme pokračovat včetně spoluprací se školami v okolí (Německá škola,…). Smlouvy současných trenérů GCP vyprší na konci roku 2010.

Podmínky pro uchazeče: Smluvní vztah GCP s uchazečem bude postaven na pronájmu tréninkového místa (garantovaného) . Smluvním partnerem může být OSVČ popř. právnická osoba oprávněná k provozování činnosti trenéra. Smluvní partner zaručuje využití pronajatého místa k uvedenému účelu a přebírá zodpovědnost za škody způsobené jeho klientem v průběhu tréninku. Stejně tak i za to, že klient má vypořádány své závazky vůči GCP (fee) a dodržuje Provozní řád areálu.
 

Uchazeč uvede ve své žádosti :

  • Nejvyšší dosažené obecné vzdělání (doklad)
  • Nejvyšší golfovou kvalifikaci PGA popř. jinou trenérskou kvalifikaci ( doklad)
  • Schopnost výuky v cizích jazycích
  • Reference z předcházejícího působení včetně nejvyšších sportovních úspěchů svěřenců
  • Reference z práce s mládeží
  • Případná doporučení a jiné relevantní dokumenty

V nabídce dále uvede:

  • Nabízenou částku za pronájem místa ( rohožky) za měsíc, popř. za den ( bude-li se jeho nabídky týkat pouze některých dnů) s rozlišením a) pravidelného příp. b) ad hoc rezervovaného místa
  • tarif za výukovou jednotku lekci pro veřejnost
  • Hodinovou ( 50 minut) sazbu za práci ve prospěch klubu:
oTrénink mládeže
oTrénink v rámci akcí klubu pro jeho klienty
Návrh dalších ( nadstandardních ) služeb pro GCP – např. součinnost s Komisí pro hřiště, při organizaci turnajů. Podíl na PR klubu, získávání nových klientů.

Podmínky pro předložení nabídky: Uchazeč předkládá nabídku písemně v zalepené obálce s výrazným označením „Výběrové řízení – profi, NEOTEVÍRAT“ . Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele tj. do recepce GCP, osobně, poslem, poštou:
Golf Club Praha
Plzeňská 401/2
150 00 Praha 5
do 16.00 hod. dne 22. listopadu 2010.
 

V případě nejasností je možné kontaktovat zadavatele na mailové adrese: jaroslav.kunzl@gcp.cz.

za Golf Club Praha
Ing. arch. Jaroslav Novák – předseda VV

Autor: admin

Diskuse


   Strana 0/0