lupa

Výuka golfu: Jak hrát rychlý a ohleduplný golf

Výuka golfu: Jak hrát rychlý a ohleduplný golf 5.03.2009

TIP:  Devítijamková hřiště bývají méně zaplněná a jsou tak trochu stranou pozornosti. Jsou proto daleko vhodnější v době, kdy začínáte s hrou. Naproti tomu tato hřiště někdy nemají cvičné plochy. Vždy tedy na takové hřiště zavolejte předem.

Některá osmnáctijamková hřiště mají také ještě nenormovanou devítku nebo devítku z tří parových jamek. Ta jsou pro hráče, kteří se hru teprve učí, úplně ideální.

Švih golfovou holí, jak již bylo uvedeno, je základní dovednosti, abyste s holí švihali, musíte používat svaly. Proto je nezbytné tuto dovednost cvičit. Ale ne všechno je nutné cvičit na hřišti nebo cvičných plochách. Například patování můžete trénovat i doma v obýváku.

Ostatně, ne všechna cvičení zahrnují odpalování míče. Zde ti pomohou výborné knihy a videokazety. 

Když jdete hrát golf, buďte na hřišti alespoň dvacet minut před začátkem. Potřebujete čas pro zahřátí se na cvičném odpališti. Procvičte si patování, krátkou hru, odpalování železy a na závěr i dřevy.

 Na odpališti

– pokud si své hole nesete v bagu nebo vezete na troleji, postavte si je vedle odpaliště. Máte-li motorový vozík, zastavte na cestě.

– hrajte z odpaliště, které odpovídá vaší výkonnostní úrovni. Mnoho začátečníků hraje z předních (krátkých) odpališť.

– zatímco čekáte až hráči před vámi odehrají, promýšlejte si své údery nebo si procvičujte švih
buďte připraveni v okamžiku, kdy je na vás řada. Hrajte až tehdy, jsou-li hráči před vámi dál, než je váš nejdelší úder. Pokud hrozí nebezpečí, že byste mohli někoho zasáhnout, zakřičte „FORE !“ (fór!) Sledujte svůj míč dokud nedopadne a nezastaví se a pohledem zafixujte místo dopadu pomocí okolních stromů, křoví nebo jiných orientačních bodů.

– pokud se domníváte, že by váš míč mohl skončit v autu, počkejte, až všichni ostatní odehrají své míče a potom hrajte druhý, tzv. „provizorní“ míč.

– zeptejte se vašich spoluhráčů, kde chtějí, abyste stál, zatímco odpalují. Nejvhodnější místo je proti tváři odpalujícího hráče a současně mírně za ním. Jestliže spoluhráči odpalují, tak se nepohybujte a buďte zticha. Pomožte jim sledovat míč a určit místo dopadu pomocí stromů, keřů a ostatních orientačních bodů.

 Na hrací dráze

– na některých hřištích není povoleno, aby vozíky vjížděly na hrací dráhu. V takovém případě si sebou vždy vezměte k místu odpalu dvě nebo tři hole, které byste mohli potřebovat, abyste se nemuseli vracet k vozíku.

-buďte připraveni ke hře ihned, jakmile hráči před vámi jsou v bezpečné vzdálenosti. Promyslete si svůj další úder a dobu, po kterou čekáte, využijte k několika cvičným švihům.
stejně jako na odpališti, sledujte svůj míč i míče svých spoluhráčů dokud nedopadnou a zapamatujte si pomocí orientačních bodů místo dopadu (stromy, křoví, sloupky apod.).

– vracejte řízky (sloupnuté kusy trávy po vašem úderu) zpět. Pokud váš míč dopadne do pískového bankru, uhrabte bankr ihned po odpalu a před dalším úderem.

– mezi údery se pohybujte rychle. Pamatujte si, kdy jste na řadě a buďte připraveni. V případě, že váš míč je úplně stranou, je možné, abyste se pomalu pohybovali, i když jste před ostatními.

– nerozptylujte se hráči za vámi. Místo toho se věnujte tomu, abyste drželi krok se skupinou před sebou. Pokud vaše skupina ztratí kontakt s hráči před sebou (obvykle nejméně 1 jamku), je v souladu s golfovou etikou pustit následující hráče před sebe.


Na jamkovišti

– dodržujte značení, určené pro motorové vozíky a buďte ohleduplní zvlášť v okolí jamkoviště. Nikdy sem nepokládejte svůj bag a zdržte se rozhodně jízdy nebo parkování motorového vozíku na límci jamkoviště.

– vaše kroky a čas šetří, položíte-li si bag nebo zaparkujete-li si váš vozík mezi jamkoviště a následující odpaliště.

– dbejte, abyste nepoškodili jamkoviště hroty na svých golfových botách. Nikdy si nestoupejte na okraj jamky.

– opravte všechna poškození na jamkovišti. A zvášť ty po vás.

– jsou-li míčky všech spoluhráčů na jamkovišti, hráč, který má míček nejblíže jamce může obsloužit praporek, tzn. vyndat jej z jamky a položit jej tak, aby nepřekážel ostatním hráčům ve hře. Ten hráč, který hru ukončí nejdříve, by měl praporek zase vrátit zpět.

– hráč, který je nejdál od jamky hraje jako první.
než na vás přijde řada, promyslete si svůj pat. Buďte opatrní, nemluvte a nepohybujte se, zatímco ostatní patují.

-jakmile dokončíte poslední pat, opusťte jamkoviště. Svoje skóre si zapište až na dalším odpališti.


TIP: Mnoho začínajících golfistů hraje podle tzv. „zimních pravidel“, což znamená, že si mohou vylepšit polohu svého míčku. Obvykle to znamená umístit míček na délku hlavy své hole od původní polohy na lepší místo. Pokud hrajete s novými spoluhráči, domluvte se s nimi, zda můžete podle těchto pravidel hrát.


Pokud se teprve učíte hrát ( a v určitých případech i potom) a dostali jste se na jamce do velkých potíží, seberte klidně svůj míček, dojděte do míst, odkud dohrajete na jamkoviště, a jamku dokončete od tohoto místa. Pochopitelně to nelze udělat v turnaji a za předpokladu, že by to vadilo vašim spoluhráčům, ale v mnoha případech to budou respektovat.


 

 

Autor:

 

 

Diskuse


   Strana 0/0