lupa

Pravidla golfu

JAMKOVIŠTĚ

Míček je na greenu tehdy, jestliže se jej jakkoliv dotýká nebo na něm přímo leží.

Proč je toto důležité? Když je míček na greenu, můžeme jej zvednout a očistit, i když nikomu nepřekáží. Nezapomeneme předtím označit jeho polohu a pak jej vrátit na původní místo!

Pečlivě opravíme každou díru po vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už vlastním nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině opravíme eventuální poškozeni jamkoviště způsobené golfovými botami.

Nepoškozujeme jamku tím, že stojíme příliš blízko ní a dáváme pozor i během obsluhování praporkové tyče a vyndávání míče z jamky. K vyndáváni míče z jamky nepoužíváme hlavy golfové hole!

Na jamkovišti se neopíráme o své hole, zejména pak při vyndávaní mice z jamky.

SMÍME

 • označit, zvednout a očistit míč
 • očistit si dráhu puttu, a to čímkoliv stíráním do strany; rukou, hlavou hole, ale i ručníkem, čepicí....
 • vypíchnout/opravit jakýkoliv pitchmark nebo starou ucpávku jamky
 • obsloužit někomu nebo si nechat obsloužit praporkovou tyč
 • pohnout s praporkovou tyčí, která již byla obsluhovaná, ve chvíli, kdy na ni míří míček po puttu 
 • přiložit před založením za míč putter i před míč, pokud přitom nic nestlačíme

NESMÍME

 • zkoušet povrch greenu škrábáním, hlazením nebo kutálením míče
 • nic stlačovat a uplácávat
 • opravit poškození greenu, které vzniklo špiky nebo jinak nez dopadem míče
 • stát obkročmo k dráze puttu; pozor - pokud dohráváme kratičký putt tak, ze 5 jamka je v té chvíli mezi námi a míčkem, pak nestojíme obkročmo k draze puttu, protože ta končí v jamce, a proto tento postup není trestný
 • hrát ránu pokud se jiný míček už po ráně na greenu pohybuje
 • dotknout se vlastní dráhy puttu, ani nesmíme dovolit, aby se jí dotknul někdo jiny
 • pokud hrajeme na greenu, zasáhnout praporkovou tyč, která je v jamce, která je odložená nebo obsluhovaná (pokud se tak stane, připočítáme si dvě trestne rány a hrajeme míč z místa, kde se zastavil)
 • pokud hrajeme na greenu nesmíme zasáhnout jiný míč, který leží také na greenu (pokud se tak stane, připočítáme si dvě trestné rány a hrajeme míc z místa, kde se zastavil)
 • odkládat na green bag
 • vjíždět na green s vozíkem (ani ručním!)
jamkoviste-green

MUSÍME

 • opravit svůj pitchmark
 • dávat pozor, abychom nepoškodili jamkoviště hlavou hole, praporkovou tyčí nebo špiky
 • dávat pozor, abychom nepoškodili samotnou jamku
 • dávat pozor, abychom nestáli v dráze puttu spoluhráče

MĚLI BYCHOM

 • opravit i další pitchmarky
 • opravit poškození od špiků ve chvíli, kdy poslední člen naší skupiny jamku dohraje

NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY (NAPŘÍKLAD SPRINKLER)

Zůstane-li náš míček ležet na nepohyblivé závadě nebo pokud závada leží v dráze našeho puttu anebo pokud závada překáží v postoji, můžeme požadovat beztrestnou úlevu. Pokud bychom na závadě stáli nebo na ní míč ležel, najdeme takové nebližší místo, které není blíž jamce a kde už závada nepřekáží a míč na ní neleží, a na toto místo míč umístíme. Pokud bychom měli přes závadu put- tovat, pak smíme beztrestně míč přemístit na takové místo, kde závada v dráze puttu nepřekáží. Toto místo nesmí být blíž k jamce a může být i mimo green!

MÍČEK TREFÍ NÁS NEBO VYBAVENÍ

Trefí-li náš míček nás, naše vybavení, našeho partnera (je to člen našeho týmu, pokud hrajeme například čtyřhru nebo Texas scramble) nebo našeho vlastního anebo partnerova nosiče holí (caddie), obdržíme jednu trestnou ránu. Trefíme-li vašeho spoluhráče (další hráč ve flightu), jeho vybavení nebo jeho nosiče holí (caddie), jedná se o náhodu ve hře a je to beztrestné. Míček musíme hrát vždy z místa, kde zůstane ležet.

MÍČEK SE POHNE SÁM OD SEBE

Pokud míčkem pohne vítr, další ránu hrajeme z místa, kde se míček zastaví. A to ať už se zakutálí do bunkeru, vykutálí z greenu nebo naopak zakutálí do jamky (pak je jamka dohraná, jakobychom zahráli do jamky svojí poslední ranou)