lupa

Pravidla golfu

NA ODPALIŠTI

na-odpalisti

DODRŽUJEME POŘADÍ VE HŘE

Na odpališti si můžeme natýčkovat míček až v momentě, kdy je na nás řada. Na turnaji je pořadí dané na prvním odpališti startovní listinou. Není-li dané, může se losovat. Běžné ale je, že začíná hráč s nejnižším handicapem ve skupině a pokračuje se podle handicapu směrem nahoru. Hráči ze vzdálenějších odpališť odpalují své míče vždy dříve než hráči z bližších.

Na následující jamce má právo hrát první ten, kdo dosáhne nejlepšího výsledku na jamce předchozí, stejně tak pořadí ostatních hráčů se určuje podle výsledku na poslední jamce. V případě, že je výsledek dvou a více hráčů stejný, jejich pořadí zůstává stejné jako na odpališti předešlé jamky.

Pozor na bezpečnost! Odpalujeme teprve tehdy, když jsme si skutečně jistí, že hráči před námi jsou dostatečně vzdáleni a že nemůžeme nikoho ohrozit. Také se přesvědčíme, že ani spoluhráči okolo odpaliště nemohou být zasaženi holí při našem švihu.

DEFINICE PROSTORU ODPALIŠTĚ

Míček musí být hrán z jasně definované plochy na odpališti. Tvoří ji obdélník. Jeho přední strana je vymezena předním okrajem značek a hluboký je na dvě délky hole. Můžeme stát kdekoliv mimo vyznače­nou plochu odpaliště, míč musí být za všech okolností uvnitř. Pokud tak neučiníme, dostáváme dvě trestné rány a musíme chybu opravit. Když ji neopravíme, než odehrajeme z odpaliště další jamky nebo než opustíme green osmnácté jamky, budeme diskvalifikováni.

NA ODPALIŠTI SMÍME

  • odstranit nebo vytvořit terénní nerovnosti
  • zatlačit cokoliv směrem dolů
  • beztrestně odstraňovat veškeré volné předměty, jedno zda přírodní či umělé
  • na odpališti nebo v jeho blízkosti můžeme před dalším úderem zkoušet puttování nebo chipování, pokud tím nezdržujeme hru

NA ODPALIŠTI NESMÍME

  • hýbat se značkami vymezujícími odpaliště, ty jsou považovány za pevné!
  • ulamovat žádné větve, které vyčnívají směrem do odpaliště a které omezují náš postoj nebo pohyb, najdeme si takové místo, kde nám nevadí

Za porušení těchto pravidel jsou v obou případech dvě trestné rány.

PROVIZORNÍ MÍČ (MOHL ODPÁLENÝ MÍČEK SKONČIT MIMO HŘIŠTĚ NEBO MŮŽE BÝT ZTRACEN?)

Zahrajeme provizorní míč. Provizorní míč odehrajeme, až všichni spoluhráči ve skupině odehrají své míče. Úmysl zahrát provizorní míč sdělíme nahlas zapisovateli a spoluhráčům. Provizorní míč si můžeme na odpališti znovu natýčkovat. Skončil-li náš míč prokazatelně ve vodní překážce, nemáme možnost provizorní míč hrát. Jestliže nahlas neoznámíme, že hrajeme provizorní míč, bude původně odehraný míč brán rovnou jako ztracený a musíme si připočítat jednu trestnou ránu.

ZNAČKY NA ODPALIŠTI PŘEKÁŽEJÍ

Při první ráně z odpaliště jsou značky na odpališti brány jako pevné a nesmí­me s nimi pohybovat. Jakmile zahrajeme první ránu (i když třeba míč netrefíme) a míč je ve hře, smíme s nimi, pokud nám překážejí v další hře, pohnout. Po odehrání míče je musíme vrátit na jejich místo!

MÍČEK SPADNE Z TÝČKA

Spadne-li míček při nasazování na týčko nebo při zakládání hole za míč, můžeme vždy beztrestně znovu natýčkovat. Pokud jsme nezahráli na odpališti ránu míček, není ve hře a můžeme s ním libovolně manipulovat. Pozor: rána, která mine míček ve vzduchu, je pořád rána!
Spadne-li míček při promáchnutí (např. jej jen 'lízneme'), míč už je ve hře a nesmíme se ho proto více dotýkat. Pokud se ho dotkneme rukou nebo se pohne při novém založení hole za míč, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme jej vrátit zpět. Pokud to neuděláme, dostaneme trestné rány dvě.

PROMÁCHNUTÍ - "LUFTŠLÁG"

Jestliže při první ráně na odpališti dojde k promáchnutí, jsme už dostatečně touto ranou potrestáni, rána je počítána, ale nedostaneme další trestné rány. Nezapomeneme, že míč už je ve hře. Nesmíme se ho proto více dotýkat. Pokud se ho dotknetme rukou, nebo se pohne při novém založení hole za míč, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme jej vrátit zpět. Pokud to neuděláme, dostaneme trestné rány dvě.

MÍČEK V AUTU (MIMO HŘIŠTĚ)

Hranice hřiště - out of bounds - jsou značeny ve velké většině pří­padů bílými kolíky, někdy hranici tvoří například plot nebo zeď, okraj cesty, vždy jsou auty uvedeny v místních pravidlech. Míč je v autu tehdy, když je v autu celým svým objemem. Pokud třeba jenom malá část zasahuje do hřiště, míč je stále ve hře a můžeme jej odehrát. Hráč smí při hraní míče, který není v autu, stát v autu.

Pokud zahrajeme míček do autu, musíme si připočítat jeden trestný úder a hrát z místa, odkud jsme míček do autu zahráli. Pokud jsme jej zahráli do autu z odpaliště, můžeme znovu natýčkovat a hrajeme tak třetí ránu z odpaliště.

MÍČEK ODPÁLEN DO ROUGHU (VYSOKÁ TRÁVA A JINÝ POVRCH MIMO FAIRWAY)

Zapamatujeme si toto místo, abychom mohli později míček snáze najít ^ a raději zahrajme provizorní míč (nezapomeneme to nahlásit!) pro případ, že bychom jej nenašli.

MÍČEK PRAVDĚPODOBNĚ ZTRACEN

Není vždy spolehlivě možné už na odpališti rozhodnout, zda míček později najdeme nebo ne (míček např. odpálen do lesa). V tomto případě zahrajeme provizorní míč (nezapomeneme to nahlásit!).

MÍČEK VE VODNÍ PŘEKÁŽCE (OZNAČENÁ ŽLUTÝMI NEBO ČERVENÝMI KOLÍKY NEBO ČARAMI)

Skončí-li míč nepochybně ve vodní překážce, nesmíme hrát provizorní míč.

HRA Z NESPRÁVNÉHO ODPALIŠTĚ NEBO MIMO ODPALIŠTĚ

Zahrajeme-li z nesprávného odpaliště nebo mimo odpaliště, obdržíme dvě trestné rány. Rána na odpališti, jako i všechny ostatní rány, které jsme na této jamce zahráli, se nepočítají. Musíme tuto chybu napravit a hrát ze správného odpaliště. Naše nová rána z odpaliště je potom naše třetí. Nenapravíme-li tuto chybu dříve, než budeme hrát z dalšího odpaliště nebo odejdeme z greenu poslední jamky, jsme diskvalifikováni.