lupa

Pravidla golfu

VODNÍ PŘEKÁŽKA

Hranici vodní překážky tvoří spojnice vnitřní strany (do hřiště) kolíků, které ji vyznačují - a to těsně u země. Nebo také barevné čáry, které mohou vodní překážky označovat. Míček je ve vodní překážce tehdy, jestliže se její hranice dotýká. Tedy jestliže se dotýká spojnice spodní hrany kolíků, samotného kolíku nebo eventuálně čáry. Pokud tomu tak je, nesmíme před odehráním míče přiložit hůl k zemi.

POZOR - ve vodní překážce nemusí být žádná voda, stačí jen aby místo bylo kolíky označeno jako vodní překážka!

Pokud míček skončí ve vodní překážce, můžeme vždy tento míč hrát, jak leží, nebo s jednou trestnou ranou vzít úlevu od vodní překážky.

NENÍ DOVOLENO

  • dotknout se holí ani rukou půdy ve vodní překážce, jednalo by se o zkoušení stavu překážky a za takový přečin je trest ve výši dvou trestných ran, pokud hledáme nebo identifikujeme svůj míč, pak se půdy samozřejmě dotknout smíme
  • odstraňovat a ani jinak hýbat s volnými přírodními předměty, pouze tehdy, jestliže s nimi potřebujeme pohnout, abychom našli nebo identifikovali svůj míček - poté je ale musíme vrátit přesně na původní místo, takzvaně „rekonstruovat polohu"
vodni-prekazka-1

ÚLEVA OD VODNÍ PŘEKÁŽKY: PŘÍČNÁ VODNÍ PŘEKÁŽKA - ŽLUTÉ KOLÍKY, EVENTUÁLNĚ ŽLUTÉ ČÁRY

Pokud se rozhodneme vzít s jed¬nou trestnou ranou úlevu od vodní překážky, pak smíme:

  • spustit míč na spojnici jamky a místa „B", kde naposledy míč hranici vodní překážky proťal, a to jakkoliv daleko dozadu spojnice „C"
  • zahrát znovu z místa „A", odkud jsme hráli poslední ránu mimo vodní překážku

vodni-prekazka-1

PODÉLNÁ VODNÍ PŘEKÁŽKA - ČERVENÉ KOLÍKY, EVENTUÁLNĚ ČERVENÉ ČÁRY

  • Pokud se rozhodneme vzít s jednou trestnou ranou úlevu od podélné vodní překážky, pak smíme:
  • spustit míč na spojnici jamky a místa, kde naposledy míč hra¬nici vodní překážky proťal „B", a to jakkoliv daleko dozadu po spojnici „D"
  • zahrát znovu z místa, odkud jsme hráli poslední ránu mimo vodní překážku „A"
  • spustit míč do vzdálenosti dvou holí ne blíže jamce, od místa, kde naposledy míč hranici vodní překážky proťal "C1"
  • spustit míč do vzdálenosti dvou holí, ne blíže jamce, na opačném břehu na úrovni místa, kde naposledy míč hranici vodní překážky proťal, ne blíže jamce "C2"

PROVIZORNÍ MÍČ (MOHL MÍČEK PO RÁNĚ Z VODNÍ PŘEKÁŽKY NEBO POTÉ, CO JSME UPLATNILI ÚLEVU, SKONČIT MIMO HŘIŠTĚ NEBO MŮŽE BÝT ZTRACEN?)

Zahrajeme provizorní míč. Úmysl zahrát provizorní míč sdělíme nahlas zapisovateli a spoluhráčům. Skončil-li náš míč prokazatelně ve vodní překážce, nemáte možnost provizorní míč hrát. Jestliže nahlas neoznámíme, že hrajeme' provizorní míč, bude původně odehraný míč brán rovnou jako ztracený a musíme si připočítat jednu trestnou ránu.

IDENTIFIKACE MÍČKU

Nejdůležitější je, abychom věděli, zda míček, který se chystáme odehrát ve vodní překážce, jak leží, je opravdu náš. Nebyli bychom první, kdo zpozoroval tuto chybu až na jamkovišti. A proto pozorně míček prohlédneme (identifiku¬jeme). Před tím, než míček začneme identifikovat, oznámíme tuto skutečnost zapisovateli nebo spoluhráčům a označíme jeho polohu (je to beztrestné). Míček smíme očistit jen tak, abychom ho mohli identifikovat. Opomeneme-li polohu míčku označit, obdržíme jednu trestnou ránu a musíme ho vrátit zpátky. V případě, že bychom míček po identifikaci nevrátili na původní místo, obdržíme dvě trestné rány. Ve vodní překážce je také důležité pozici míčku po identifikaci uvést do původního stavu. Pokud byl zahrabaný nebo třeba přikrytý listím, pak jej musíme znovu uvést do takové polohy včetně všeho, co ho přikrývalo, jako byl předtím, než jsme ho identifikovali. I pak se ale ještě můžeme rozhodnout, že nebudeme míč hrát, jak leží, a s jednou trestnou ránou můžeme využít úlevu od vodní překážky.

NEOVLIVŇUJEME POLOHU

Nesmíme udělat nic (ani při hledání ani při dalším pokračování hry) co by ovliv¬nilo polohu míčku nebo prostor, kde chceme ránu odehrát. Pohne-li se náš míček, obdržíme jednu trestnou ránu. V případě, že nevrátíme míček na původní místo, obdržíme dvě trestné rány. To se týká i vylepšení postoje nebo prostoru pro švih. Například zlomením větve, která překáží. Trest je roven dvěma trestným ranám.

NEHRATELNÝ MÍČ

Ve vodní překážce nesmíme prohlásit náš míček za nehratelný. Musíme hrát, jak leží, nebo vzít s jednou trestnou úlevu od vodní překážky.

ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH PŘÍRODNÍCH PŘEDMĚTŮ (VĚTVIČKY, KAMENY, LISTÍ, JEHLIČÍ)

Ve vodní překážce nesmíme odstranit žádné volné přírodní předměty s výjimkou hledání nebo identifikace vašeho míčku.

ODSTRANĚNÍ POHYBLIVÝCH ZÁVAD (PLECHOVKY, HRÁBĚ, OBALY, KRABIČKY, PAPÍRY...)

Smíme beztrestně odstranit pohyblivé závady. Mezi ně patří všechny uměle vyrobené předměty - plechovky, lahve, hrábě, hadice, modré, žluté a červené kolíky (pozor, autové bílé ne!), prostě vše, co jde vzít a dát stranou. Když se míč přitom pohne, není to trestné, ale musíme ho vrátit na původní místo.

MÍČEK ODPÁLEN DO ROUGHU VYSOKÁ TRÁVA A JINÝ POVRCH MIMO FAIRWAY)

Zapamatujeme si toto místo, abychom mohli později míček snáze najít a raději zahrajme provizorní míč (nezapomeneme to nahlásit!) pro případ, že bychom jej nenašli.

MÍČEK TREFÍ NÁS NEBO VYBAVENÍ

Trefí-li náš míček nás, naše vybavení, našeho partnera (je to člen našeho týmu, pokud hrajeme například čtyřhru nebo Texas scramble) nebo našeho vlastního anebo partnerova nosiče holí (caddie), obdržíme jednu trestnou ránu. Trefíme-li vašeho spoluhráče (další hráč ve flightu), jeho vybavení nebo jeho nosiče holí (caddie), jedná se o náhodu ve hře a je to beztrestné. Míček musíme hrát vždy z místa, kde zůstane ležet.

MÍČEK TREFÍ JINÝ MÍČEK

Pokud náš míček zasáhne jiný míček, který už na fairwayi ležel, pak hrajeme svůj míček z místa, kde se zastavil. Míček, který na fairwayi ležel a byl zasažen naším, se vrací beztrestně na místo, odkud by! naším míčem odražen. Právě tak si vrátíme beztrestně svůj míček na původní místo, pokud na něm v klidu ležel a jiný míč ho odrazil.

MÍČEK SE POHNE SÁM OD SEBE

Pokud míčkem pohne vítr, další ránu hrajeme z místa, kde se míček zastaví. A to ať už se zakutálí do bunkeru, vykutálí z greenu, nebo naopak zakutálí do jamky (pak je jamka dohraná, jakobychom zahráli do jamky svojí poslední ranou).

MÍČEK SE POHYBUJE VE VODĚ

Pokud se míček pohybuje ve vodě a my se rozhodneme takovou velice riskantní ránu zahrát, pak nebudeme trestáni za hru pohybujícím se míčem. Nicméně nesmíme čekat, až se poloha našeho míčku nějak vylepší, například až ho proud zanese na mělčinu.

MÍČEK V AUTU

Hranice hřiště - out of bounds - jsou značeny ve velké většině případů bílými kolíky, někdy hranici tvoří například plot nebo zeď, okraj cesty, vždy jsou auty uvedeny v místních pravidlech. Míč je v autu tehdy, když je v autu celým svým objemem. Pokud třeba jenom malá část zasahuje do hřiště, míč je stále ve hře a můžeme jej odehrát. Hráč smí při hraní míče, který není v autu, stát v autu.

Pokud zahrajeme míček z vodní překážky nebo po uplatněné úlevě od vodní překážky do autu musíme si připočítat jeden trestný úder. Další ránu hrajeme z místa, odkud jsme do autu zahráli. Pokud jsme hráli z vodní překážky, jak míč ležel, pak stále ještě smíme s další jednou trestnou ranou (tedy celkem to pak budou dvě trestné rány) vzít i úlevu od vodní překážky.

Příklad: Míček leží po našem drivů v hratelné pozici v podélné vodní překážce. Rozhodneme se, že jej zkusíme vyhrát bez trestu ven. Míček ale zasáhneme druhou ranou tak, že skončí za greenem v autu. Máme jednu trestnou za aut. Míč můžeme spustit ve vodní překážce a hrát čtvrtou. Nebo vzít úlevu od podélné vodní překážky (viz. předchozí odstavec) a spustit míč s další jednou trestnou ranou mimo překážku a hrát tak pátou ránu. Vždy si radši nejdřív zkusme představit, co nás může při následujícím postupu potkat. Někdy je jedna trestná rána navíc mnohem menší zlo.

PROMÁCHNUTÍ - „LUFTŠLÁG"

Jestliže při ráně ve vodní překážce dojde k promáchnutí, jsme už dostatečně touto ranou potrestáni, rána je počítána, ale nedostaneme další trestné rány. Nezapomeneme, že míč už je ve hře. Nesmíme se ho proto více dotýkat.

HRA MIMO POŘADÍ

Ve hře je toto beztrestné, ale jedná se o porušení etikety a nemělo by se to stát. Zpozorujeme-li tento omyl, omluvíme se spoluhráči a dáme si příště lepší pozor. Zjistí-li se ale, že se dva spoluhráči dohodli v jejich vzájemném prospěchu na změně pořadí, hrozí oběma diskvalifikace.

HLEDÁNÍ MÍČKU

Máme 5 minut na nalezení a identifikaci míčku. Ve vodní překážce se ale snažíme míček rychle najít a zjistit, zda je hratelný, jak leží. Jestliže tomu tak není, vezmeme úlevu od vodní překážky s jednou trestnou ránou, abychom nezdržovali hru. Ve vodní překážce totiž hráč míček najít nemusí, stačí vědět, že do ní opravdu vlétl.

NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY (TRUBKY, MOSTY, SCHŮDKY...)

Ve vodní překážce nesmíme vzít úlevu od nepohyblivé závady. Musíme hrát míč, jak leží, nebo vzít s jednou trestnou úlevu od vodní překážky.

PŮDA V OPRAVĚ (OBVYKLE BÝVÁ ZNAČENÁ MODRÝMI KOLÍKY)

Ve vodní překážce nesmíme vzít úlevu od půdy v opravě. Musíme hrát míč, jak leží, nebo vzít s jednou trestnou úlevu od vodní překážky.

NÁHODNÁ VODA (LOUŽE NEBO HODNĚ PODMÁČENÁ ČÁST, KDE HRÁČ TZV. VYŠLÁPNE VODU)

Ve vodní překážce nesmíme vzít úlevu od náhodné vody. Musíme hrát míč, jak leží, nebo vzít s jednou trestnou úlevu od vodní překážky.